Patiëntenvertellen | Afspraak maken? 013 - 543 65 54

Ter Meulen Tandartspraktijk

Algemene tandheelkunde en gebitscontrole bij Tandartspraktijk ter Meulen Tilburg

Algemene tandheelkunde

Algemene tandheelkunde is de meest voorkomende tandheelkundige zorg in de praktijk. Dit bestaat onder anderen uit het plannen en uitvoeren van de jaarlijkse gebitscontrole, het schoonmaken van het gebit en het behandelen van cariës (gaatjes). Ook het geven van (poets)instructie en –adviezen, het doen van fluoride behandelingen en het sealen van de blijvende kiezen bij kinderen hoort hierbij. Het uitboren en vullen gebeurt, indien gewenst, altijd met plaatselijke verdoving.

Gaatjes

De behandeling van gaatjes gaat als volgt: eerst worden de gaatjes uitgeboord, vervolgens worden de boringen weer opgevuld door composiet (witte vulling). Afhankelijk van de cariës activiteit, de gezondheid en hoeveelheid van het tandvlees en ouderdom van de reeds aanwezige restauraties in de mond (kronen en vullingen) worden regelmatig röntgenfoto’s gemaakt. Dit om bijtijds gaatjes te ontdekken dan wel tandvleesproblemen (botafbraak). Gemiddeld worden deze foto’s (zogenoemde bite-wings) 1 x in de 3 jaar gemaakt, maar eerder en (vaak) later kan ook. Dit is sterk individueel bepaald.

Gebitscontrole

Een gebitscontrole vormt onderdeel van algemene tandheelkunde en wordt in de regel 1x per jaar uitgevoerd, tenzij de situatie erom vraagt dit vaker (ieder half jaar) of minder vaak (1 x per 1 ½ jaar) te doen. Dit is afhankelijk van bijvoorbeeld het niveau van de mondhygiëne, de gezondheid van het tandvlees en de cariës activiteit in het gebit. Bij de gebitscontrole wordt niet alleen de cariës activiteit beoordeeld, maar ook de gezondheidstoestand van het tandvlees door middel van een screening-score, de zogenoemde DPSI score. Op deze manier kan men tijdig beginnende tandvleesontsteking (parodontitis) herkennen en adequaat behandelen.

Anamnese

Bij elk bezoek wordt een anamnese afgenomen. Veranderingen in de gezondheid, allergieën en bepaald medicijngebruik kunnen namelijk van invloed zijn op de tandheelkundige behandelingen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld hartproblematiek, astma, suikerziekte, allergie voor bepaalde antibiotica en medicijnen als bloedverdunners.