8.6 op patiëntenvertellen | Afspraak maken? 013 - 543 65 54

Ter Meulen Tandartspraktijk

Tarieven

Consultatie en diagnostiek
(C)

C11 Periodieke controle   21.78
C13 Probleemgericht consult   21.78
C22 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen   21.78
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan   103.16
C29 Studiemodellen t.b.v. behandelplan   28.66
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per bovenof onderkaak   57.31
C80 Mondzorg aan huis   17.19
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose   45.85
C85 Weekendbehandeling   21.78
C86 Avondbehandeling   21.78
C87 Nachtbehandeling   21.78
C90 Niet nagekomen afspraak  

Maken en/of beoordelen foto s
(X)

X21 Kaakoverzichtsfoto   68.77
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak   68.77
X23 Beoordelen kaakoverzichtsfoto   25.22
X24 Schedelfoto   30.95
X25 Maken meerdimensionale kaakfoto   194.86
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto   57.31

Preventieve mondzorg
(M)

M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten   12.85
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten   12.85
M03 Gebitsreiniging, per vijf minuten   12.85
M05 Niet-restauratieve behandeling van cari   25.79
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament   5.73
M32 Eenvoudig bacteriologisch of enzymatisch onderzoek   17.19
M40 Fluoridebehandeling   14.33
M61 Mondbeschermer   25.79

Verdoving
(A)

A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving   14.33
A15 Oppervlakte verdoving   7.45
A20 Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie   kostprijs

Verdoving door middel van een roesje
(B)

B10 Introductie roesje (lachgassedatie)   28.66
B11 Toediening roesje (lachgassedatie)   28.66
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie)   35.77

Vullingen
(V)

V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal   68.77
V30 Fissuurlak, eerste element   25.79
V35 Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting   14.33
V40 Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament   5.73
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje   11.46
V70 Parapulpaire stift   11.46
V71 Eenvlaksvulling amalgaam   24.07
V72 Tweevlaksvulling amalgaam   38.40
V73 Drievlaksvulling amalgaam   49.86
V74 Meervlaksvulling amalgaam   69.92
V80 Wortelkanaalstift   20.06
V81 Eenvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer   35.53
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer   49.86
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer   61.32
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer   81.38
V85 Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element   8.60
V91 Eenvlaksvulling composiet   45.85
V92 Tweevlaksvulling composiet   60.18
V93 Drievlaksvulling composiet   71.64
V94 Meervlaksvulling composiet   91.70

Wortelkanaalbehandelingen
(E)

E01 Wortelkanaalbehandeling consult   21.78
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult   40.12
E03 Consult na tandheelkundig ongeval   31.52
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten   46.74
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal   103.16
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen   149.01
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen   194.86
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen   240.71
E19 Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting   17.19
E31 Snij-/hoektand   114.62
E32 Premolaar   160.47
E33 Molaar   206.32
E34 Aanbrengen retrograde vulling   22.92
E36 Het trekken van een element met re-implantatie   80.24
E37 Kijkoperatie   68.77
E40 Directe pulpa-overkapping   28.66
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval   11.46
E43 Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval   22.92
E44 Verwijderen spalk, per element   5.73
E45 Aanbrengen rubberdam   11.46
E51 Verwijderen van kroon of brug   34.39
E52 Moeilijke wortelkanaalopening   28.66
E53 Verwijderen van wortelstift   40.12
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal   28.66
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal   28.66
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade   40.12
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie   28.66
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel   45.85
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting   80.24
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting   51.58
E63 Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch material   42.94
E64 Afsluiting van open wortelpunt   45.85
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement   45.85
E77 Initi   57.31
E78 Initi   28.66
E85 Elektronische lengtebepaling   14.33
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling   77.37
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling   57.31
E90 Inwendig bleken, eerste zitting   45.85
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting   17.19
E97 Uitwendig bleken per kaak   71.64
E98 Materialen voor thuisbleken   Kostprijs

Kronen en bruggen
(R)

R08 Eenvlaks composiet inlay   68.77
R09 Tweevlaks composiet inlay   131.82
R10 Drievlaks composiet inlay   171.94
R11 Eenvlaksinlay   103.16
R12 Tweevlaksinlay   160.47
R13 Drievlaksinlay   229.25
R14 Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties   28.66
R24 Kroon   252.17
R28 Endokroon, indirect vervaardigd   68.77
R29 Confectiekroon   51.58
R31 Opbouw plastisch materiaal   57.31
R32 Gegoten opbouw, indirecte methode   57.31
R33 Gegoten opbouw, directe methode   114.62
R40 Eerste brugtussendeel   171.94
R45 Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel   85.97
R46 Brugverankering, per anker   57.31
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen   143.28
R50 Metalen fixatiekap met afdruk   28.66
R55 Gipsslot met extra afdruk   28.66
R60 Plakbrug zonder preparatie   114.62
R61 Plakbrug met preparatie   171.94
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel   40.12
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee   22.92
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker   63.04
R71 Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond   63.04
R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal   34.94
R73 Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje   22.92
R74 Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties   22.92
R75 Opnieuw vastzetten plakbrug   57.31
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon   28.66
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element   28.66
R78 Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie   68.77
R79 Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie   114.62
R80 Temporaire, eerste voorziening   28.66
R85 Temporaire, volgende voorziening   11.46
R90 Gedeeltelijk voltooid werk   Kostprijs

Kaakgewrichtsbehandelingen
(G)

G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)   143.28
G02 Spieractiviteitsmeting en registratie   91.70
G03 Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling   63.04
G10 Niet-standaard beetregistratie   85.97
G11 Scharnierasbepaling   85.97
G12 Centrale relatiebepaling   80.24
G13 Protrale/laterale bepalingen   57.31
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie   515.81
G15 Toeslag voor het behouden van beethoogte   28.66
G16 Therapeutische positiebepaling   28.66
G20 Beetregistratie intra-oraal   57.31
G33 Aanbrengen front/hoektandgeleiding   57.31
G61 Instructie spieroefeningen   57.31
G62 Occlusale spalk   154.74
G63 Repositiespalk   229.25
G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties   28.66
G65 Indirect planmatig inslijpen   315.22
G66 Biofeedbacktherapie   51.58
G67 Behandeling triggerpoint   63.04
G68 Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk   45.85
G69 Opbeetplaat   63.04
G71 Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)   286.56
G72 Controlebezoek MRA   28.66
G73 Reparatie MRA met afdruk   45.85

Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie)
(H)

H11 Trekken tand of kies   42.98
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant   32.09
H21 Kosten hechtmateriaal   5.92
H26 Hechten weke delen   63.04
H33 Hemisectie van een molaar   68.77
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap   68.77
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak   51.58
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje   34.39
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting   68.77
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting   91.70
H44 Primaire antrumsluiting   63.04
H50 Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling   57.31
H55 Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling   17.19
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak   80.24
H60 Marsupialisatie   80.24
H65 Primaire sluiting   154.74
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak   80.24
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak   154.74
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak   108.89
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak   183.40
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B   57.31

Kunstgebitten
(P)

P01 Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak   40.12
P02 Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak   85.97
P03 Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder   57.31
P04 Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak   85.97
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak   40.12
P07 Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak   17.19
P08 Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak   45.85
P10 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen   85.97
P14 Individuele afdruk met randopbouw   63.04
P15 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen   171.94
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars   63.04
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur   57.31
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars   17.19
P21 Volledig kunstgebit bovenkaak   171.94
P25 Volledig kunstgebit onderkaak   229.25
P27 Reoccluderen   57.31
P28 Naregistratie en remounten   57.31
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit   45.85
P30 Volledig kunstgebit boven- en onderkaak   372.53
P31 Wortelkap met stift   143.28
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls   85.97
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling   57.31
P34 Frame kunstgebit, 1-4 elementen   234.98
P35 Frame kunstgebit, 5-13 elementen   320.95
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw   28.66
P37 Frontopstelling in aparte zitting   34.39
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur   63.04
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone   85.97
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element   14.33
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk   28.66
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling   28.66
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen   34.39
P45 Noodkunstgebit   114.62
P51 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak   40.12
P52 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak   85.97
P53 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak   57.31
P54 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak   85.97
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak   40.12
P57 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak   17.19
P58 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, met afdruk, per kaak   45.85
P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit   34.39
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit   28.66
P70 Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak   160.47
P78 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak   45.85
P79 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak   45.85

Tandvleesbehandelingen
(T)

T00 Laboratoriumkosten  
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus   151.88
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus   166.21
T21 Grondig reinigen wortel, complex   30.95
T22 Grondig reinigen wortel, standaard   22.92
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initi   88.83
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initi   103.16
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling   45.85
T41 Beperkt consult parodontale nazorg   60.18
T42 Consult parodontale nazorg   87.11
T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg   115.77
T44 Complex consult parodontale nazorg   154.17
T57 Toepassing lokaal medicament   61.90
T60 Evaluatieonderzoek met pocketstatus   151.88
T61 Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus   166.21
T70 Flapoperatie tussen 2 elementen   186.27
T71 lapoperatie, per sextant (   286.56
T72 Flapoperatie uitgebreid, per sextant   343.87
T73 Directe postoperatieve zorg, kort   57.31
T74 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid   154.17
T75 Postoperatief evaluatieonderzoek met parodontiumstatus   149.01
T76 Tuber- of retromolaarplastiek   71.64
T80 Tandvleestransplantaat   123.22
T81 Tuber- of retromolaarplastiek   100.30
T82 Tandvleescorrectie, per element   54.45
T83 Tandvleescorrectie, per sextant   143.28
T84 Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting per sextant   343.87
T85 Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant   114.62
T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal   186.27
T87 Kroonverlenging per element   186.27
T88 Kroonverlenging per sextant   343.87
T89 Directe postoperatieve zorg, kort   57.31
T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid   154.17
T91 Pocketregistratie   34.39
T92 Parodontiumregistratie   68.77
T93 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling   40.12
T94 Behandeling tandvleesabces   77.37
T95 (Draad)Spalk   22.92
T96 Uitgebreide Voedingsanalyse   57.31

Implantaten
(J)

J01 Initieel onderzoek implantologie   63.56
J02 Verlengd onderzoek implantologie   97.79
J03 Proefopstelling   132.01
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan   44.00
J06 Vrijleggen foramen mentale   29.34
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik   Kostprijs
J08 Aanbrengen botvervangers in extractie wond   19.56
J09 Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft   234.69
J10 Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting   146.68
J11 Prepareren donorplaats   132.01
J12 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft   141.79
J13 Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting   68.45
J15 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft   83.12
J17 Aanvullende ophoging bodem bijholte   127.12
J18 Ophoging bodem bijholte orthograad   58.67
J19 Toeslag esthetische zone   63.56
J20 Plaatsen eerste implantaat, per kaak   223.44
J23 Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)   73.34
J26 Moeizaam verwijderen implantaat   161.35
J27 Vervangen eerste implantaat   223.44
J29 Plaatsen volgende Healing Abutment   34.71
J30 Bindweefseltransplantaat, eerste   102.68
J32 Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef   112.45
J33 Kosten implantaat   314.04
J34 Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQmeting   9.78
J40 Twee magneten/drukknoppen   151.57
J41 Elke volgende magneet, drukknop   34.23
J42 Staaf tussen twee implantaten   200.46
J43 Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak   63.56
J44 Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon   24.45
J50 Boven- en onder klikgebit   503.60
J51 Onder-klikgebit   327.58
J52 Boven-klikgebit   327.58
J53 Omvorming klikgebit   97.79
J54 Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten   127.12
J55 Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten   146.68
J56 Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten   171.13
J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten   83.12
J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten   107.56
J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten   132.01
J60 Specifiek consult nazorg implantologie   53.78
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie   88.01
J70 Opvullen zonder staafdemontage   136.90
J71 Opvullen met staafdemontage op twee implantaten   171.13
J72 Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten   195.57
J73 Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten   220.02
J74 Reparatie zonder staafdemontage   53.78
J75 Reparatie met staafdemontage op twee implantaten   102.68
J76 Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten   127.12
J77 Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten   151.57
J78 Verwijderen   24.45
J79 Verwijderen   45.47
J80 Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit   497.73
J97 Overheadkosten implantaten   171.85
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie   97.25

Uurtarieven
(U)

U05 Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare pati   15.06
U20 Second opinion verricht door de Stichting TIP   180.95
U25 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan pati   13.05
U35 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan pati   15.06

Abonnementen
(Z)

Z10 Abonnement categorie A per maand   7.45
Z20 Abonnement categorie B per maand   11.46
Z30 Abonnement categorie C per maand   15.47
Z40 Abonnement categorie D per maand   18.91
Z50 Abonnement categorie E per maand   22.92
Z60 Abonnement categorie F per maand   6.30