Tarieven

Consultatie en diagnostiek
(C)

a. Diagnostisch onderzoek  
C11 Periodieke controle   20.44
C13 Probleemgericht consult   20.44
b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen  
C22 Schriftelijke medische anamnese   20.44
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan   96.81
C29 Studiemodellen t.b.v. behandelplan   26.89
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven ofonderkaak   53.79
c. Toeslagen en diversen  
C80 Mondzorg aan huis   16.14
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose   43.03
C85 Weekendbehandeling   20.44
C86 Avondbehandeling   20.44
C87 Nachtbehandeling   20.44
C90 Niet nagekomen afspraak  

Maken en/of beoordelen foto s
(X)

X10 Kleine röntgenfoto   15.06
X21 Kaakoverzichtsfoto   64.54
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak   64.54
X24 Schedelfoto   29.04
X25 Maken meerdimensionale kaakfoto   129.09
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto   53.79

Preventieve mondzorg
(M)

M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, tarief per 5 min   12.06
M02 Consult voor evaluatie van preventie, tarief per 5 min   12.06
M03 Gebitsreiniging, tarief per 5 min   12.06
M05 Beslijpen en/of fluorideren melkelement   24.20
M32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek   16.14
M10 Fluoridebehandeling, methode I   26.89
M20 Fluoridebehandeling, methode II   21.51
M61 Mondbeschermer   24.20

Verdoving
(A)

V11 Eénvlaksvulling  
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving   13.45
V12 Tweevlaksvulling  
A15 Oppervlakte verdoving   6.99
V13 Drievlaksvulling  
A20 Behandeling onder algehele narcose (kostprijs)  
V14 Kroon van plastisch materiaal  
V20 Etsen ten behoeve van composietvulling  
V21 Etsen in combinatie met etsbare onderlaag ten behoeve van composietvulling  
V60 Indirecte pulpa-overkapping  

Verdoving door middel van een roesje
(B)

B10 Introductie roesje (lachgassedatie)   26.89
B11 Toediening roesje (lachgassedatie)   26.89
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie)   34.57

Vullingen
(V)

V71 Eénvlaksvulling amalgaam   22.59
V72 Tweevlaksvulling amalgaam   36.04
V73 Drievlaksvulling amalgaam   46.79
V74 Meervlaksvulling amalgaam   65.62
V81 Eénvlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer   33.35
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer   46.79
V83 Drievlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer   57.55
V84 Meervlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer   76.38
V91 Eénvlaksvulling composiet   43.03
V92 Tweevlaksvulling composiet   56.48
V93 Drievlaksvulling composiet   67.23
V94 Meervlaksvulling composiet   86.06
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal   64.54
V30 Sealen eerste element   24.20
V35 Sealen ieder volgend element in dezelfde zitting   13.45
V40 Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament   5.38
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje   10.76
V70 Parapulpaire stift   10.76
V80 Wortelkanaalstift   18.83
V85 Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element   8.07

Wortelkanaalbehandelingen
(E)

a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning  
E01 Wortelkanaalbehandeling consult   20.44
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult   37.65
E03 Consult na tandheelkundig ongeval   29.58
b. Wortelkanaalbehandeling  
i. Wortelkanaalbehandeling Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit  
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel   43.03
ii. Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd  
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten   45.18
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal   96.81
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen   139.84
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen   182.87
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen   225.90
E85 Elektronische lengtebepaling   13.45
E19 Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting   16.14
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement   43.03
iii. Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen  
E51 Verwijderen van kroon of brug   32.27
E52 Moeilijke wortelkanaalopening   26.89
E53 Verwijderen van wortelstift   37.65
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal   26.89
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal   26.89
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade   37.65
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie   26.89
iv. Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt  
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting   75.30
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting   48.41
E63 Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA)   40.34
E64 Afsluiting van open wortelpunt   43.03
v. Initiële wortelkanaalbehandeling  
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal   53.79
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal   26.89
vi. Bleken  
E90 Inwendig bleken, eerste zitting   43.03
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting   16.14
E97 Uitwendig bleken per kaak   67.23
E98 Materialen voor thuisbleken (kostprijs)  
vii. Behandeling trauma-element  
E40 Directe pulpa-overkapping   26.89
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval   10.76
E43 Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval   21.51
E44 Verwijderen spalk   5.38
viii. Aanbrengen rubberdam  
E45 Aanbrengen rubberdam   10.76
ix. Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen  
E31 Snij-/ hoektand   107.57
E32 Premolaar   150.60
E33 Molaar   193.63
E34 Aanbrengen retrograde vulling   21.51
E36 Het trekken van een element met re-implantatie   75.30
E37 Kijkoperatie   64.54
x. Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling  
E86 Gebruik operatiemicroscoop   72.61
xi. Gebruiksklaar maken van praktijkruimte  
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling   53.79

Kronen en bruggen
(R)

a. Inlays en kronen  
R08 Eenvlaks composiet inlay   64.54
R09 Tweevlaks composiet inlay   123.71
R10 Drievlaks composiet inlay   161.36
R11 Eenvlaksinlay   96.81
R12 Tweevlaksinlay   150.60
R13 Drievlaksinlay   215.14
R14 Toeslag voor aangegoten pin, per pin   26.89
R24 Kroon   236.66
R28 Endokroon, indirect vervaardigd   64.54
R29 Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening   53.79
R31 Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal   53.79
R32 Gegoten opbouw, indirecte methode   53.79
R33 Gegoten opbouw, directe methode   107.57
b. Brugwerk  
R40 Eerste brugtussendeel   161.36
R45 Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel   80.68
R46 Brugverankering, per anker   53.79
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen   134.46
R50 Metalen fixatiekap met afdruk   26.89
R55 Gipsslot met extra afdruk   26.89
R60 Plakbrug zonder preparatie   107.57
R61 Plakbrug met preparatie   161.36
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel   37.65
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven hetaantal van twee   21.51
c. Restauraties diversen  
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker   59.16
R71 Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond   59.16
R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal   32.27
R73 Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje   21.51
R74 Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties   21.51
R75 Opnieuw vastzetten plakbrug   53.79
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon   26.89
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element   26.89
d. Schildje van keramiek of kunststof  
R78 Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie   64.54
R79 Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie   107.57
e. Temporaire voorzieningen  
R80 Temporaire, eerste voorziening   26.89
R85 Temporaire, volgende voorziening   10.76
R90 Gedeeltelijk voltooid werk Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren.  

Kaakgewrichtsbehandelingen
(G)

a. Kaakgewrichtsklachten (craniomandibulaire dysfunctie)  
i. Onderzoek/diagnostiek  
G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)   134.46
G02 Spieractiviteitsmeting en registratie   86.06
G03 Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling   59.16
ii. Therapie voor kaakgewrichtsklachten (na uitgebreid functieonderzoek)  
G61 Instructie spieroefeningen   53.79
G62 Occlusale spalk   145.22
G63 Repositiespalk   215.14
G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties   26.89
G65 Indirect planmatig inslijpen   295.82
G66 Biofeedbacktherapie   48.41
G67 Behandeling triggerpoint   59.16
G33 Aanbrengen front/hoektandgeleiding   53.79
iii. Therapie bij kaakgewrichtsklachten (zonder uitgebreid functieonderzoek)  
G69 Opbeetplaat   59.16
b. Registratiemethoden kaakgewrichtsbehandelingen  
G10 Eenvoudige beetregistratie volgens middelwaarde vóór of ná enigerlei preparatie   80.68
iv. Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen  
G11 Scharnierasbepaling   80.68
G12 Centrale relatiebepaling   75.30
G13 Protrale/laterale bepalingen   53.79
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie   484.07
G15 Voor het behouden van beethoogte   26.89
G16 Therapeutische positiebepaling   26.89
G20 Beetregistratie intra-oraal   53.79
c. Snurk- en slaapstoornisbeugel  
G71 Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)   268.93
G72 Controlebezoek MRA   26.89
G73 Reparatie MRA met afdruk   43.03

Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie)
(H)

a. Onderdeel A  
H11 Trekken tand of kies   40.34
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant   30.12
H21 Kosten hechtmateriaal   5.72
H26 Hechten weke delen   59.16
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling   53.79
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling   16.14
b. Onderdeel B  
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend o   53.79
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap   64.54
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak   48.41
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje   32.27
i. Wortelpuntoperatie per tandwortel  
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting   64.54
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting   86.06
H44 Primaire antrumsluiting   59.16
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak   75.30
ii. Cyste-operatie  
H60 Marsupialisatie   75.30
H65 Primaire sluiting   145.22
iii. Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen  
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak   75.30
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak   145.22
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak   102.19
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak   172.11

Kunstgebitten
(P)

P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit   32.27
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit   26.89
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur   53.79
P10 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen   80.68
P15 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen   161.36
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunstof   59.16
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars   16.14
P34 Frame kunstgebit, 1-4 elementen   220.52
P35 Frame kunstgebit, 5-13 elementen   301.20
P31 Wortelkap met stift   134.46
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls   80.68
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling   53.79
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element   13.45
P45 Noodkunstgebit   107.57
a. Volledig kunstgebit  
P21 Volledig kunstgebit bovenkaak   161.36
P25 Volledig kunstgebit onderkaak   215.14
P30 Volledig kunstgebit boven- en onderkaak   349.61
i. Extra te berekenen bij volledig kunstgebit  
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw   26.89
P14 Individuele afdruk met randopbouw   59.16
P37 Frontopstelling in aparte zitting   32.27
P27 Reoccluderen   53.79
P28 Naregistratie en remounten   53.79
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur   59.16
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone   80.68
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk   26.89
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling   26.89
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen   32.27
ii. Overige  
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit   43.03
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit   37.65
P01 Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw   37.65
P02 Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw   80.68
P03 Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw   53.79
P04 Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw   80.68
P70 Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage   150.60
P07 Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk   16.14
P08 Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk   43.03
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit   37.65
P51 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw   37.65
P52 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw   80.68
P53 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw   53.79
P54 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw   80.68
P57 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk   16.14
P58 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk   43.03
P78 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk   43.03
P79 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk   43.03

Tandvleesbehandelingen
(T)

a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen  
T00 Laboratoriumkosten  
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus   142.53
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus   155.98
T21 Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element   29.04
T22 Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element   21.51
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling   83.37
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling   96.81
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling   43.03
T51 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts   75.30
T52 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist   56.48
T53 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts   108.65
T54 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist   81.75
T55 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts   144.68
T56 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist   108.65
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus   142.53
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus   155.98
i. Parodontale chirurgie  
T70 Flapoperatie tussen 2 elementen   174.80
T71 Flapoperatie, per sextant (één zesde deel)   268.93
T72 Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel)   322.71
T73 Directe post-operatieve zorg, kort   53.79
T74 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid   144.68
T75 Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus   139.84
T76 Tuber- of retromolaarplastiek   67.23
b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)  
ii. Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a  
T80 Tandvleestransplantaat   115.64
T81 Tuber- of retromolaarplastiek   94.13
T82 Tandvleescorrectie, per element   51.10
T83 Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)   134.46
iii. Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen)  
T84 Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één 6de deel)   322.71
T85 Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (een zesde deel), per element   107.57
T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal   174.80
iv. Directe postoperatieve zorg  
T87 Kroonverlenging per element   174.80
T88 Kroonverlenging per sextant   322.71
T89 Directe post-operatieve zorg, kort   53.79
T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid   144.68
v. Diversen  
T91 Pocketregistratie   32.27
T92 Parodontiumregistratie   64.54
T93 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling   37.65
T94 Behandeling tandvleesabces   72.61
T57 Toepassing lokaal medicament   58.09
T95 (Draad)Spalk   21.51
T96 Uitgebreide Voedingsanalyse   53.79

Implantaten
(J)

J97 Overheadkosten implantaten   166.12
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie   94.01
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning  
J01 Initieel onderzoek implantologie   59.72
J02 Verlengd onderzoek implantologie   91.87
J03 Proefopstelling   124.02
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan   41.34
b. I Pre-implantologische chirurgie  
J08 Aanbrengen botvervangers in extractie wond   18.37
J09 Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft   220.49
J10 Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting   137.80
J11 Prepareren donorplaats   124.02
J12 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft   133.21
J13 Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting   64.31
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik (kostprijs)  
b. II Pre- en per-implantologische chirurgie:  
i. diversen  
J06 Vrijleggen foramen mentale   27.56
J15 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft   78.09
J16 Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft   78.09
J17 Aanvullende ophoging bodem bijholte   119.43
J18 Ophoging bodem bijholte orthograad   55.12
J19 Toeslag esthetische zone   59.72
c. Implantologische chirurgie  
J20 Plaatsen eerste implantaat, per kaak   209.92
J21 Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond   75.33
J22 Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond   105.65
J23 Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)   68.90
J24 Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond   22.97
J25 Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond   41.34
J26 Moeizaam verwijderen implantaat   151.58
J27 Vervangen implantaat   209.92
d. Diversen  
J30 Bindweefseltransplantaat, eerste   96.46
J31 Volgende bindweefseltransplantaat   45.93
J33 Kosten implantaat (techniek)   290.00
J32 Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef   105.65
e. Mesostructuur  
J40 Twee magneten/drukknoppen   142.40
J41 Elke volgende magneet, drukknop   32.15
J42 Staaf tussen twee implantaten   188.33
J43 Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak   59.72
J44 Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon   22.97
f. Prothetische behandeling na klikgebit  
J50 Boven- en onder klikgebit   473.13
J51 Onder-klikgebit   307.76
J52 Boven-klikgebit   307.76
J53 Omvorming klikgebit   91.87
J54 Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten   119.43
J55 Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten   137.80
J56 Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten   160.77
J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten   78.09
J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten   101.06
J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten   124.02
g. Nazorg implantologie  
J60 Specifiek consult nazorg implantologie   50.53
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie   82.68
h. Prothetische nazorg  
J70 Opvullen zonder staafdemontage   128.62
J71 Opvullen met staafdemontage op twee implantaten   160.77
J72 Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten   183.74
J73 Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten   206.71
J74 Reparatie zonder staafdemontage   50.53
J75 Reparatie met staafdemontage op twee implantaten   96.46
J76 Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten   119.43
J80 Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit   467.62
J77 Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten   142.40

Uurtarieven
(U)

U02 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de AWBZ-instelling  
U03 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de AWBZ-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder  
U10 Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten  
U05 Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten   13.84
U20 Second opinion verricht door de Stichting TIP   176.40
U25 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten   12.25
U35 Tijdtarief aan patienten die behandeld worden in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk in eenheden van vijf minuten.   13.84

Abonnementen
(Z)

Z10 Abonnement categorie A per maand   6.99
Z20 Abonnement categorie B per maand   10.76
Z30 Abonnement categorie C per maand   14.52
Z40 Abonnement categorie D per maand   17.75
Z50 Abonnement categorie E per maand   21.51
Z60 Abonnement categorie F per maand   5.92

 

 

OPENINGSTIJDEN

Maandag:    
Dinsdag:      
Woensdag:  
Donderdag:  
Vrijdag:        

08:00 - 12:30 / 13:00 - 17:00
08:00 - 12:30 / 13:00 - 17:00
08:00 - 12:30 / 13:00 - 17:00
08:00 - 12:30 / 13:00 - 17:00
08:00 - 13:00

CONTACT

Mondzorgpraktijk Ter Meulen
Prof. Dondersstraat 69
5017 HJ Tilburg
T: 013 - 543 65 54
F: 013 - 543 65 54
E: info@tandartspraktijktermeulen.nl

SPOEDGEVALLEN

Buiten de reguliere openingstijden kunt u voor spoedgevallen contact opnemen met de spoedgevallendienst:

0900 - 999 09 09

Afspraak maken? Telefoonnummer tandartspraktijk Ter Meulen 013 – 543 65 54

Wilt u zich inschrijven
als nieuwe patiënt bij
Tandartspraktijk Ter Meulen?

Aanmelden bij Tandartspraktijk Ter Meulen
 

Mondzorgpraktijk Ter Meulen is lid van:
Nvvp NVve Krt Knmt
 

Tandheelkundige specialisaties

Bij Tandartspraktijk Ter Meulen kunt u terecht voor al uw reguliere tandheelkundige
behandelingen en de volgende specialisaties:
MCS gecertificeerd

 

Afspraak maken bij Tandartspraktijk Ter Meulen

Tandartspraktijk Ter Meulen Tilburg
Tandartspraktijk Ter MeulenTandartspraktijk Ter MeulenTandartspraktijk Ter MeulenTandartspraktijk Ter Meulen
Schrijf u in